Thông tin về cục xuất nhập cảnh Nhật Bản

0 16

Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản là tổ chức Chính phủ chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động xuất Nhập cảnh. Trong khu vực Bộ Tư Pháp có các Cục xuất nhập cảnh và 8 văn phòng nhập cư, 7 văn phòng di trú huyện, 61 chi nhánh và 2 trung tâm di trú.

CỤC XUẤT NHẬP CẢNH SAPPORO

Cục xuất nhập cảnh khu vực Sapporo có thẩm quyền đối với Hokkaido, và bao gồm các trụ sở và 5 chi nhánh văn phòng.

Văn phòng chi nhánh Asahikawa

Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)

Hokkaido

(Thủ tục đăng ký cư trú*2)

Hokkaido

Địa điểm060-0042
Sapporo Third Joint Government Bldg., Odori-nishi 12 Chome, Chuo-ku, Sapporo City, Hokkaido
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 

 
TênĐiện thoạiThẩm quyền
Phòng tiếp nhận vấn đề chung011-261-7502Công việc chung, vấn đề nhân sự, kế toán, vv
Tình trạng cư trú011-261-9658Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Vụ cưỡng chế011-261-1270Trục xuất
Phòng Otaru0134-33-9238047-0007
 

Tòa nhà Chính phủ Otaru 5-2 Minato-machi, Thành phố Otaru, Hokkaido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Hokkaido

(Thủ tục đăng ký cư trú*2)

Hokkaido

Địa điểm
 

 

 

 

 

078-8391
Asahikawa Joint Government Bldg., 1-3-3-15 Miyamae, Asahikawa City, Hokkaido
Điện thoại0166-38-6755
Thầm quyềnKiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Wakkanai

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Hokkaido

(Thủ tục đăng ký cư trú*2)

Hokkaido

Địa điểm
 

 

 

 

 

097-0023
Wakkanai Port Joint Government Bldg., 2-2-1 Kaiun, Wakkanai City, Hokkaido
Điện thoại0162-23-3269
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Chitose Tomakomai

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Hokkaido

(Thủ tục đăng ký cư trú*2)

Hokkaido

Địa điểm
 

 

 

 

 

066-0012
International Flights Terminal Bldg., New Chitose Airport, Bibi, Chitose City, Hokkaido
Điện thoại0123-24-6439
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

TênĐiện thoạiThẩm quyền
Văn phòng Tomakomai0144-32-9012Kiểm tra cư trú và kiểm tra cảng

Link gốc: http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/kikou/sapporo.html

CỤC XUẤT NHẬP CẢNH SENDAI

Cục xuất nhập cảnh khu vực Sendai có thẩm quyền đối với  Miyagi, Fukushima, Yamagata, Iwate, Akita và Aomori, và bao gồm trụ sở chính và 6 văn phòng chi nhánh.

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata and Fukushima (Thủ tục đăng ký cư trú*2)

Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata and Fukushima

Địa điểm983-0842
Sendai Second Legal Affairs Joint Government Bldg., 1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi Pref.
Điện thoại022-256-6076
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 
TênĐiện thoạiThẩm quyền
Phòng tiếp nhận vấn đề chung022-256-6076Công việc chung, vấn đề nhân sự, kế toán, vv
Tình trạng cư trú022-256-6073Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Phòng cưỡng chế Trục xuất

 

Văn phòng chi nhánh Aomori

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Aomori, Akita và Iwate

(Thủ tục đăng ký cư trú*2)

Aomori, Akita và Iwate

Địa điểm
 

 

 

 

 

030-0861 Aomori Second Joint Government Bldg., 1-3-5 Nagashima, Aomori City, Aomori Pref
Điện thoại017-777-2939
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Morioka

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Iwate, Aomori và Akita

(Thủ tục đăng ký cư trú*2)

Iwate, Aomori và Akita

Địa điểm
 

 

 

 

 

020-0045
1-9-15 Morioka-eki-nishidori, Morioka City, Iwate pref.
Điện thoại019-621-1206
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Akita

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Akita, Aomori, Iwate và Yamagata (Thủ tục đăng ký cư trú*2)

Akita, Aomori, Iwate và Yamagata

Địa điểm
 

 

 

 

 

010-0951 5th floor of the Akita Daiichi Joint Local Government Building, 7-1-3, Sanno, Akita-City, Akita Pref.
Điện thoại018-895-5221
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Koriyama

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Fukushima và Yamagata

(Thủ tục đăng ký cư trú*2)

Fukushima và Yamagata

Địa điểm
 

 

 

 

 

963-8035
tầng 1 của tòa nhà thứ hai Koriyama Vụ Pháp chế chung của Chính phủ, 31-26 Kibogaoka, thành phố Koriyama, Fukushima
Điện thoại024-962-7221
Thầm quyềnKiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Link gốc: http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/kikou/sendai.html

CỤC XUẤT NHẬP CẢNH TOKYO

Tokyo Cục xuất nhập cảnh khu vực có thẩm quyền đối với Tokyo, Kanagawa (Kanagawa có thuộc thẩm quyền của Quận Cục Xuất nhập cảnh Yokohama), Saitama, Chiba, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano và Niigata, và bao gồm trụ sở chính, 3 văn phòng di trú huyện và 12 văn phòng chi nhánh (bao gồm cả 1 chi nhánh Văn phòng xuất nhập cảnh Quận Yokohama)

 
Khu vực thẩm quyền

 

(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Yamanashi và Nagano (Thủ tục đăng ký cư trú*2)

Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Yamanashi và Nagano

Địa điểm108-8255
5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo
Điện thoại03-5796-7111
Thời gian làm việc9:00-00:00 và 13:00-16:00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)(hoặc, 9:30-11:00 và 12:40-15:00 trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ quốc gia, nếu bạn tới thăm người bị tạm giam hoặc gửi quà cho người bị giam giữ)

 

 
TênĐiện thoạiThẩm quyền
Phòng tiếp nhận vấn đề chung03-5796-7250Công việc chung, vấn đề nhân sự, kế toán, vv
Bộ phận nhân sựTuyển dụng nhân sự và công việc
Phòng kế toán Accounting and provisional release security deposit
Phòng cung cấpCơ sở chính quyền
Phòng phối hợp, kiểm tra03-5796-7251Tái nhập cảnh
Phòng kiểm tra việc làm và kinh doanh03-5796-7252Tình trạng cư trú (giấy phép lao động)
Cục Kiểm tra sinh viên03-5796-7253Tình trạng cư trú (sinh viên quốc tế)
Phòng kiểm tra khách du lịch tạm thời và Thực tập sinh03-5796-7254Tình trạng cư trú(Thực tập sinh, khách tham quan tạm thời, các hoạt động văn hóa)
Phòng thanh tra vĩnh trú03-5796-7255Trạng thái lưu trú (Vợ, chồng hoặc con của người mang quốc tịch Nhật Bản)
Phòng kiểm tra người tị nạnTiếp nhận người tị nạn
Phòng xử lý thông tinLưu trữ, kiểm tra hồ sơ
Phòng xác minhTìm hiểu thực tế về thủ tục nhập cư và dân cư
Phòng kiểm traTrục xuất (kiểm tra vi phạm)
Vụ xét xửTrục xuất (điều trần cho các thủ tục trục xuất, nộp của, phản đố
Vụ Kế hoạch và Quản lýTrục xuất (quan hệ công chúng)
Phòng Nghiên cứu và Quy hoạch03-5796-7256Thông tin bị trục xuất
Cục Điều tra số 1Trục xuất (phát hiện)
Cục Điều tra số 2Trục xuất (kiểm tra vi phạm)
Cục Điều tra số 303-5796-7257Trục xuất (khai tự phát tại văn phòng nhập cư)
03-5796-7258
 

 

Cục Điều tra thứ tưKhảo sát của các sự kiện
Phòng giamTrục xuất (đối xử công bằng)
Vụ trục xuất đầu tiênTrục xuất (hồi hương)
Vụ trục xuất thứ haiTrục xuất (phát hành tạm thời, vv)
Văn phòng đăng ký (văn phòng Odaiba)03-3599-1068Các vấn đề liên quan đến đăng ký
 

Văn phòng đăng ký (Odaiba văn phòng) không đối phó trong việc kiểm tra thường trú.

135-0064
tầng 9, Tokyo Chính phủ phần Cảng Bldg., 2-7-11 Aomi, Koto-ku, Tokyo pref.

 

Văn phòng chi nhánh Mito

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Ibaraki và Tochigi

(Thủ tục đăng ký cư trú*2)

Ibaraki và Tochigi

Địa điểm
 

 

 

 

 

310-0803 1st floor, Third Prince Bldg., 2-9-12 Jonan, Mito City, Ibaraki Pref.
Điện thoại029-300-3601
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Utsunomiya

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Tochigi, Ibaraki và Gunma

(Thủ tục đăng ký cư trú*2)

Tochigi, Ibaraki và Gunma

Địa điểm
 

 

 

 

 

320-0033 1st floor, Ustunomiya NI Bldg., 4-15 Hon-cho, Utsunomiya City, Tochigi Pref.
Điện thoại028-600-7750
Thầm quyềnKiểm tra thường trú
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Takasaki

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Gunma, Tochigi, Saitama, Niigata và Nagano

(Thủ tục đăng ký cư trú*2)

Gunma, Tochigi, Saitama, Niigata và Nagano

Địa điểm
 

 

 

 

 

370-0829
26-5 Takamatsu-cho, Takasaki City, Gunma pref.
Điện thoại027-328-1154
Thầm quyềnKiểm tra thường trú
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Saitama

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Saitama, Chiba, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi và Nagano

Ap dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2
Saitama

Địa điểm
 

 

 

 

 

338-0002 Saitama Second Legal Affairs Joint Gov’t Bldg
Điện thoại048-851-9671
Thầm quyềnKiểm tra thường trú
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Chiba

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Chiba và Ibaraki

Ap dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2
Chiba và Ibaraki

Địa điểm
 

 

 

 

 

260-0026 Chuo Community Center, 2-1 Chiba-minato, Chuo-ku, Chiba City, Chiba Pref.
Điện thoại043-242-6597
Thầm quyềnKiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Tachikawa

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Tokyo, Kanagawa (Sagamihara City) và Yamanashi

Ap dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2
Tokyo, Kanagawa (Sagamihara City) và Yamanashi

Địa điểm
 

 

 

 

 

186-0001 Tachikawa Legal Affairs Joint Government Bldg., 3-31-2 Kita, Kunitachi City, Tokyo Pref.
Điện thoại042-528-7179
Thầm quyềnKiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 
TênSố điện thoạiNhiệm vụ được giao
 Văn phòng Yokota042-552-1404Kiểm tra sân bay
 

Văn phòng này không đủ điều kiện kiểm tra các trạng thái cư trú.

190-1214
12-1 Musashino, Mizuho-cho 3-chome, Tama-gun, Tokyo pref.

Văn phòng chi nhánh Niigata

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Niigata

Ap dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2
Niigata

Địa điểm
 

 

 

 

 

950-0001 Niigata Airport Terminal Bldg., 3710 Matsuhama-cho, Higashi-ku, Niigata City, Niigata Pref.
Điện thoại025-275-4735
Thầm quyềnKiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Kofu

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Yamanashi và Nagano

Ap dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2
Yamanashi và Nagano

Địa điểm
 

 

 

 

 

400-0031
1-1-18 Marunouchi, Kofu City, Yamanashi pref.
Điện thoại055-255-3350
Thầm quyềnKiểm tra thường trú
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Nagano

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Nagano và Niigata

Ap dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2
Nagano và Niigata

Địa điểm
 

 

 

 

 

380-0846 Nagano Local Legal Affairs Joint Government Bldg., 1108 Asahi-cho, Nagano City, Nagano Pref.
Điện thoại026-232-3317
Thầm quyềnKiểm tra thường trú
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Shinjuku

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Handles no application procedure

Nagano và Niigata

Ap dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2
Handles no application procedure

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

380-0846 Nagano Local Legal Affairs Joint Government Bldg., 1108 Asahi-cho, Nagano City, Nagano Pref.
Điện thoại03-5796-7111
Thầm quyềnVăn phòng Chi nhánh Shinjuku chịu trách nhiệm về các quá trình trục xuất như phát hiện. Văn phòng này không đối phó trong việc kiểm tra thường trú.
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Link gốc: http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/kikou/tokyo.html

  • CỤC XUẤT NHẬP CẢNH NAGOYA

Cục xuất nhập cảnh khu vực Nagoya có thẩm quyền đối với Aichi, Mie, Shizuoka, Gifu, Fukui, Toyama và Ishikawa, và bao gồm các trụ sở, văn phòng nhập cư 1 Quận và 8 văn phòng chi nhánh.

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie

 

Địa điểm455-8601
5-18, Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya City, Aichi pref.
052-559-2150
Thời gian làm việc9:00-16:00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)

 

 
TênSố điện thoạiNhiệm vụ được giao
Phòng tiếp nhận vấn đề chung052-559-2150Tổng vấn đề, vấn đề nhân sự, kế toán vv
Cục Kiểm tra việc làm và kinh doanh052-559-2114Kiểm tra thường trú (giấy phép lao động)
Cục Kiểm tra việc làm   và Kinh doanh
(Thủ tục một cảng biển)
052-559-2148Kiểm tra cảng
Phỏng thanh tra sinh viên và thực tập sinh052-559-2117 ~ 8Kiểm tra thường trú (sinh viên, thực tập sinh, người truy cập tạm thời)
Phòng thanh tra vĩnh chú052-559-2120 ~ 1Kiểm tra cư trú (thường trú)
Vụ xét xử052-559-2123kiểm tra vi phạm
Phòng kiểm tra và Record-Control052-559-2125Kiểm tra thường trú
Vụ Quản lý và Kế hoạch052-559-2130Trục xuất
Cục Điều tra đầu tiên052-559-2133Trục xuất (kiểm tra vi phạm)
Cục Điều tra thứ hai052-559-2135Trục xuất (điều tra)
Phòng giam052-559-2141Trục xuất (đối xử công bằng)
Vụ trục xuất052-559-2145Trục xuất (hồi hương)

Văn phòng chi nhánh Toyama

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Toyama và Gifu

(Áp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2)
Toyama và Gifu

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

939-8252 1st floor, Toyama Airport Bldg., 30 Akigashima, Toyama City, Toyama
Điện thoại076-495-1580
Thầm quyềnKiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Kanazawa

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Ishikawa và Toyama

(Áp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2)
Ishikawa và Toyama

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

920-0024
Kanazawa West Station phần Chính phủ Bldg., 3-4-1 Sainen, thành phố Kanazawa, Ishikawa
Điện thoại076-222-2450
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Fukui

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Fukui và Ishikawa

(Áp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2)
Fukui và Ishikawa

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

066-0012
International Flights Terminal Bldg., New Chitose Airport, Bibi, Chitose City, Hokkaido
Điện thoại0123-24-6439
Thầm quyềnKiểm tra cư trú và cảng
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Gifu

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Gifu

(Áp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2)
Gifu

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

500-8812
2-7-2, Mieji-cho, Thành phố Gifu, Gifu
Điện thoại058-214-6168
Thầm quyềnKiểm tra thường trú
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Shizuoka

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Shizuoka

(Áp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2)
Shizuoka

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

420-0858
tầng 6, ABC Plaza Bldg., 9-4 Tenma-cho, Aoi-ku Shizuoka City, Shizuoka
Điện thoại054-653-5571
Thầm quyềnKiểm tra thường trú và kiểm tra cảng hàng không
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Hamamatsu

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Shizuoka

(Áp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2)
Shizuoka

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

430-0929
1-12-4, Chuo, Naka-ku, thành phố Hamamatsu, Shizuoka
Điện thoại053-458-6496
Thầm quyềnKiểm tra thường trú
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Link gốc: http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/kikou/nagoya.html

  • CỤC XUẤT NHẬP CẢNH OSAKA

Cục xuất nhập cảnh khu vực Osaka có thẩm quyền đối với Osaka, Kyoto, Hyogo (Hyogo thuộc thẩm quyền của Kobe huyện Văn phòng xuất nhập cảnh), Nara, Shiga và Wakayama, và bao gồm trụ sở chính, 2 văn phòng di trú huyện và 6 văn phòng chi nhánh (bao gồm cả 1 văn phòng chi nhánh Kobe Văn phòng Quận xuất nhập cảnh)

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara và Wakayama

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara và Wakayama

 

Địa điểm559-0034
1-29-53 Nankou Kita, Suminoe-ku, thành phố Osaka, Osaka
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 
TênSố điện thoạiNhiệm vụ được giao
Tổng Division giao· 06-4703-2100
06-4703-2262 (FAX)
Nói chung và cán bộ công việc, Yêu cầu cho công bố các văn bản hành chính
Phòng kế toán06-4703-2162Kế toán tài chính và các vấn đề
Bộ kiểm tra kiểm soát06-4703-2115Reentry, ứng dụng liên quan Thẻ Cư và thông báo, thông báo về tình trạng hoạt động và các thông tin khác liên quan đến cư trú trung và dài hạn
Bộ kiểm tra kiểm soát
(Ship Thông tin liên quan)
06-4703-2152Biển Cảng vụ
Việc làm và Cục Kiểm tra thường trú vĩnh viễn06-4703-2190Kiểm tra tình trạng cư trú (vợ, chồng của một cư dân của quốc gia hoặc vĩnh viễn của Nhật Bản, thường trú và những người khác)
Việc làm và Cục Kiểm tra thường trú vĩnh viễn
(Employment-in-Charge)
06-4703-2195Kiểm tra tình trạng cư trú (Giấy phép lao động)
Sinh viên và Thanh tra Sở Trainee06-4703-2158Kiểm tra tình trạng cư trú (Student và Hoạt động văn hóa)
Sinh viên và Cục Thanh tra Trainee
(Trainee · Tạm khách – trong – Charge)
06-4703-2149Kiểm tra tình trạng cư trú (Temporary Trainee và khách)
Vụ xét xử06-4703-2167Nhiệm vụ trục xuất (kiểm tra vi phạm, thẩm vấn bằng lời nói, xả chất tạm thời và những người khác) 9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Bộ xác minh06-4703-2139Xác minh kiểm tra liên quan đến cư trú9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Bộ xử lý thông tin06-4703-2155Quản lý hồ sơ kiểm tra 9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Sở Kế hoạch và Quản trị06-4703-2275Nhiệm vụ trục xuất 9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Cục Điều tra đầu tiên06-4703-2170Nhiệm vụ trục xuất (Tiết lộ) 9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Cục Điều tra thứ hai06-4703-2178Nhiệm vụ trục xuất (Báo cáo của Appearance)
9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Phòng giam06-4703-2183Nhiệm vụ trục xuất (Điều trị học viên) 9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Vụ trục xuất06-4703-2181Nhiệm vụ trục xuất (Repatration) 9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Văn phòng Quản lý thông tin Ibaraki Văn phòng Chi nhánh Mục Chi nhánhKiểm tra quản lý hồ sơ trong văn phòng chi nhánh Ibaraki, không có dịch vụ liên quan đến việc kiểm tra tình trạng cư trú
 

567-0071
1-11-1 Koriyama, Thành phố Ibaraki, Osaka

 

Văn phòng chi nhánh Otsu

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Shiga và Kyoto

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Shiga và Kyoto

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

520-0044
3-1-1 Kyomachi, Otsu City, Shiga
Điện thoại077-511-4231
Thầm quyềnKiểm tra thường trú
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Kyoto

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Shiga và Kyoto

Kyoto và Shiga

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Kyoto và Shiga

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

606-8395 Kyoto Second Local Joint Government Bldg., 34-12 Maruta-cho-Kawabata-Higashi-Hairu-Higashi-Maruta-cho, Sakyo-ku, Kyoto City, Kyoto
Điện thoại075-752-5997
Thầm quyềnKiểm tra thường trú
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Chitose Tomakomai

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Kyoto và Hyogo

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Kyoto và Hyogo

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

624-0946
901 Aza Shimo-Fukui, Thành phố Maizuru, Maizuru
Điện thoại0773-75-1149
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Nara

Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Nara và Wakayama

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Nara và Wakayama

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

606-8395 Kyoto Second Local Joint Government Bldg., 34-12 Maruta-cho-Kawabata-Higashi-Hairu-Higashi-Maruta-cho, Sakyo-ku, Kyoto City, Kyoto
Điện thoại075-752-5997
Thầm quyềnKiểm tra thường trú
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Wakayama

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Wakayama và Nara

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Wakayama và Nara

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

640-8287 Wakayama Port Joint Government Bldg., 6-22-2 Chikko, Wakayama City, Wakayama
Điện thoại073-422-8778
Thầm quyềnKiểm tra cư trú và cảng
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Link gốc: http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/kikou/osaka.html

  • CỤC XUẤT NHẬP CẢNH TAKAMATSU

Cục xuất nhập cảnh khu vực Takamatsu có thẩm quyền đối với Kagawa, Ehime, Tokushima và Kochi, và bao gồm trụ sở chính và 3 văn phòng chi nhánh.

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Tokushima, Kagawa, Ehime và Kochi

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Tokushima, Kagawa, Ehime và Kochi

 

Địa điểm760-0033 Takamatsu Legal Affairs Joint Government Bldg., 1-1 Marunouchi, Takamatsu City, Kagawa
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 
TênĐiện thoạiThẩm quyền
Phòng tiếp nhận vấn đề chung087-822-5852Công việc chung, vấn đề nhân sự, kế toán, vv
Tình trạng cư trú087-822-5851Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Phòng cưỡng chế087-822-5879Trục xuất

Văn phòng chi nhánh Matsuyama

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Ehime và Kochi

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Ehime và Kochi

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

078-8391
791-8057 2nd floor, ITEM Ehime, 2-1-28 Ohkaga, Matsuyama City, Ehime
Điện thoại089-951-1413
Thầm quyềnKiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Kochi

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Kochi và Tokushima

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Kochi và Tokushima

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

780-0850
1-4-1 Marunouchi, Thành phố Kochi, Kochi
Điện thoại088-871-7030
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Link gốc : http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/kikou/takamatu.html

  • CỤC XUẤT NHẬP CẢNH HIROSHIMA

Cục xuất nhập cảnh khu vực Hiroshima có thẩm quyền đối với Hiroshima, Yamaguchi, Okayama, Tottori và Shimane, và bao gồm trụ sở chính và 7 văn phòng chi nhánh.

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima và Yamaguchi

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima và Yamaguchi

 

Địa điểm730-0012
2-31 Kami-hacchobori, Naka-ku, thành phố Hiroshima, Hiroshima
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 
TênĐiện thoạiThẩm quyền
Phòng tiếp nhận vấn đề chung082-221-4411Công việc chung, vấn đề nhân sự, kế toán, vv
Tình trạng cư trú082-221-4412Kiểm tra thường trú
Vụ xét xử082-221-4742Kiểm tra vi phạm
Vụ cưỡng chế082-221-4413Trục xuất

 

Văn phòng chi nhánh Sakaiminato

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Tottori và Shimane

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Tottori và Shimane

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

684-0055
3F Yonago Airport bldg. 1634 Sainokami-cho Sakaiminato-city Tottori
Điện thoại0859-47-3600
Thầm quyềnKiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Masue

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Shimane and Tottori

[Application for Certificate of Eligibility *2]
Shimane and Tottori

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

690-0841
Matsue Local Joint Government Bldg., 134-10 Mukoujima-cho, Matsue City, Shimane
Điện thoại0852-21-3834
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Okayama

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Okayama và Tottori

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Okayama và Tottori

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

700-0907 Okayama Second Joint Government Bldg., 1-4-1 Shimo-Ishii, Kita-ku, Okayama City, Okayama
Điện thoại086-234-3531
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Fukuyama

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Hiroshima và Okayama

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]

Hiroshima và Okayama

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

720-0065 8F Estparc 1-21 Higashisakura-machi Fukuyama-city Hiroshima
Điện thoại084-973-8090
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Shimonoseki

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Yamaguchi và Shimane

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Yamaguchi và Shimane

Địa điểm
 

 

 

 

 

750-0066
Shimonoseki Port Legal Affairs Joint Government Bldg. 3F, 1-7-1 Higashiyamato-machi, Shimonoseki City, Yamaguchi
Điện thoại083-261-1211
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Shunan

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Yamaguchi, Shimane và Hiroshima

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Yamaguchi, Shimane và Hiroshima

Địa điểm
 

 

 

 

 

745-0045 Tokuyama Port Joint Government Bldg., 6-35 Tokuyama Minato-cho, Shunan City, Yamaguchi
Điện thoại0834-21-1329
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Link gốc: http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/kikou/hirosima.html

  • CỤC XUẤT NHẬP CẢNH FUKUOKA

Cục xuất nhập cảnh khu vực Fukuoka có thẩm quyền đối với Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Kagoshima, Miyazaki và Okinawa (Okinawa thuộc thẩm quyền của Naha huyện Văn phòng xuất nhập cảnh), và bao gồm trụ sở chính và 14 chi nhánh (trong đó có 4 văn phòng chi nhánh của Naha Quận Immigration Office).

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima và Okinawa

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima và Okinawa

 

Địa điểm812-0003 Fukuoka Airport Domestic Flights Terminal #3, 778-1 Shimo-usui, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 
TênĐiện thoạiThẩm quyền
Phòng tiếp nhận vấn đề chung082-221-4411Công việc chung, vấn đề nhân sự, kế toán, vv
Phòng kế toán092-626-5057Kế toán
Tình trạng cư trú092-626-5151Kiểm tra thường trú 9:00-16:00 (Lưu ý 1) Ngoại trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ) (Lưu ý 2) Dịch vụ Dịch vụ truy cập có sẵn trong thời gian nghỉ trưa (12:00-13:00), ngoại trừ cho các ứng dụng với số lượng lớn từ riêng Tổng công ty / tổ chức
Vụ xét xử092-626-5067Kiểm tra vi phạm
Vụ cưỡng chế092-626-5107Trục xuất

 

Văn phòng chi nhánh Kita Kyushu

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Fukuoka và Oita

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Fukuoka và Oita

Địa điểm
 

 

 

 

 

803-0813 Kokura Joint Government Bldg., 5-3 Jonai, Kokura-Kita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka
Điện thoại093-582-6915
Thầm quyềnKiểm tra cư trú và cảng
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Saga

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Saga, Fukuoka và Nagasaki

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Saga, Fukuoka và Nagasaki

Địa điểm
 

 

 

 

 

840-0801
3-3-20 Ekimae-Chuo, Thành phố Saga, Saga
Điện thoại0952-36-6262
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Nagasaki

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Nagasaki và Saga

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Nagasaki và Saga

 

Địa điểm
 

 

 

 

 

850-0921 Nagasaki Port Joint Government Bldg., 7-29 Matsugaeda-machi, Nagasaki City, Nagasaki
Điện thoại095-822-5289
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Tsushima

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Nagasaki

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Nagasaki

Địa điểm
 

 

 

 

 

817-0016 Izuhara Local Joint Government Bldg., 341-42 Izuhara-machi-Higashisato, Tsushima City, Nagasaki
Điện thoại0920-52-0432
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Kumamoto

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Kumamoto, Fukuoka, Oita và Miyazaki

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Kumamoto, Fukuoka, Oita và Miyazaki

Địa điểm
 

 

 

 

 

862-0971 Kumamoto Second Joint Government Bldg., 3-1-53 Oe, Kumamoto City, Kumamoto
Điện thoại096-362-1721
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Oita

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Oita, Kumamoto và Miyazaki

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Oita, Kumamoto và Miyazaki

Địa điểm
 

 

 

 

 

870-8521
1 tầng Oita Homu Sogo Chosha, 7-5 Niage-machi, Thành phố Oita, Oita
Điện thoại097-536-5006
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Miyazaki

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Miyazaki và Kumamoto

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Miyazaki và Kumamoto

Địa điểm
 

 

 

 

 

880-0802
2nd Fl. Miyazaki Homu Sogo Chosha, 1-1 Beppu-cho, Miyazaki-Shi, Miyazaki
Điện thoại0985-31-3580
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Kagoshima

 
Khu vực thẩm quyền(Thủ tục đăng ký cư trú*1)
 

Kagoshima, Kumamoto và Miyazaki

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Kagoshima, Kumamoto và Miyazaki

Địa điểm
 

 

 

 

 

892-0822 Kagoshima Port Joint Government Bldg., 18-2-40 Izumi-cho, Kagoshima City, Kagoshima
Điện thoại099-222-5658
Thầm quyềnKiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)
Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.