Học ngữ pháp tiếng nhật Mina – Bài 21

0 9

Học tiếng Nhật cosmos – Học ngữ pháp tiếng nhật Mina Bài 21

I/ Mẫu câu: Tôi nghĩ là….. * Nêu cảm tưởng, cảm nghĩ , ý kiến và sự phỏng đoán của mình về 1 vấn đề nào đó.

-Cấu trúc:

V普通形(Thể thông thường)+と思います(おもいます)
Aい 普通形+と思います(おもいます)
Aな 普通形+と思います(おもいます)
N  普通形+と思います(おもいます)

-Ví dụ:
日本語の勉強はおもしろいと思います
Tôi nghĩ tiếng Nhật khó

この本はデザインがいいと思います
Quyển sách này, tôi thấy thiết kế đẹp.
Aさんは寝ていると思います
Chắc là A đang ngủ

II/ Mẫu cầu sử dụng khi hỏi ai đó nghĩ về 1 vấn đề nào đó như thế nào

-Cấu trúc:
~N~についてどう思いますか?
Về N thì bạn nghĩ như thế nào
.
-Ví dụ:

日本語についてどう思いますか(にほんごについてどうおもいますか?)
Bạn nghĩ thế nào về tiếng Nhật.

III/ Mẫu câu dùng để truyền lời dẫn trực tiếp và truyền lời dẫn gián tiếp

A-Truyền lời dẫn trực tiếp

-Cấu trúc:
「 Lời dẫn trực tiếp 」 と言います(いいます)

-Ví dụ:

この人は『いってきます』と言います。
Người này nói 『tôi đi đây』

ねる前に「おやすみ」と言います
Trước khi ngủ thì nói là [chúc ngủ ngon]
B-Truyền lời dẫn gián tiếp. Ai đó nói rằng là gì đó..

– Cấu trúc:

普通形(ふつうけい)+と言いました(いいました)

-Ví dụ:

先生は水曜日は休みだと言いました。
Thầy giáo nói rằng ngày mai sẽ nghỉ

母はたばこを吸ってはいけないと言いました
Mẹ nói không được hút thuốc

IV/ Mẫu câu hỏi lên giọng ở cuối câu với từ でしょう ,nhằm mong đợi sự đồng tình của người khác.

-Cấu trúc:
V普通形+でしょう
Aい普通形+でしょう
Aな普通形+でしょう
N普通形+でしょう

-Ví dụ:

Bさんはたばこを吸うでしょう?
B nó hút thuốc nhỉ.
ワンさんは台湾人でしょう?
Anh Wan là người Đài Loan phải không?

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.