Tag

ẩm thực hàn quốc

Những lưu ý trong bữa ăn của người Hàn Quốc

Hàn Quốc là một quốc gia chịu ảnh hưởng lớn từ những tư tưởng văn hóa từ phương Đông. Bên cạnh những nét tương đồng trong bữa ăn thì người Hàn Quốc cũng có những quy tắc khác biệt so với Việt Nam. Dưới đây là những lưu trong bữa ăn của…