Tag

chi phi sinh hoat tai nhat

Tìm hiểu chi phí sinh hoạt 1 tháng tại Nhật Bản

Hầu hết các bạn đi du học Nhật Bản thì đều đi làm thêm, mức lương làm thêm của du học sinh thì không hề nhỏ nhưng sao vẫn có những bạn du học sinh không thể tiết kiệm được một đồng hay gửi về phụ giúp cha mẹ? Phần lớn cũng do chi phí đắt đỏ…