Tag

học ngữ pháp tiếng nhật bài 15

Học ngữ pháp tiếng nhật Mina – Bài 15

Học tiếng Nhật cosmos – Học ngữ pháp tiếng nhật Mina Bài 15* Ngữ pháp 1: - Hỏi một người nào rằng mình có thể làm một điều gì đó không ? Hay bảo một ai rằng họ có thể làm điều gì đó. Vて<te> + もいいです<mo ii desu> +…