Tag

học ngữ pháp tiếng nhật giao tiếp

Học ngữ pháp tiếng nhật Mina – Bài 21

Học tiếng Nhật cosmos – Học ngữ pháp tiếng nhật Mina Bài 21I/ Mẫu câu: Tôi nghĩ là….. * Nêu cảm tưởng, cảm nghĩ , ý kiến và sự phỏng đoán của mình về 1 vấn đề nào đó.-Cấu trúc:V普通形(Thể thông thường)+と思います(おもいます) Aい …

Học ngữ pháp tiếng nhật Mina – Bài 19

Học tiếng Nhật cosmos – Học ngữ pháp tiếng nhật Mina Bài 19NGỮ PHÁP ATHỂ た Ngữ pháp bài này cũng sẽ thuộc về một thể mới mà không mới.Đó là thể た<ta>. Vì sao không mới, đó là vì cách chia của thể này cũng y chang như…

Học ngữ pháp tiếng nhật Mina – Bài 18

Học tiếng Nhật cosmos – Học ngữ pháp tiếng nhật Mina Bài 18NGỮ PHÁP Bài này, chúng ta sẽ được học một thể mới (theo giáo trình Minna) nhưng đã quá quen với một số giáo trình khác. Đó là thể :じしょけい  辞書形…

Học ngữ pháp tiếng nhật Mina – Bài 4

Học tiếng Nhật cosmos – Học ngữ pháp tiếng nhật Mina Bài 41. Cách nói giờ, phút:今、 4時 です。Bây giờ là 4 giờ.2. Câu có sử dụng động từ:私は 8時はん から 5時はん まで 働きます。Tôi làm việc từ 8 giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi.…

Học ngữ pháp tiếng nhật Mina – Bài 3

Học tiếng Nhật cosmos – Học ngữ pháp tiếng nhật Mina Bài 3Trợ từchỉ vị trí của sự vật, sự việc :  ここ:chỗ này  そこ:chỗ đó  あそこ:chỗ kia  どこ:ở đâu  Trợ từ chỉ vị trí (mang hàm nghĩa trang trọng, lịch sự) :  こちら:phía này  そちら:phía…

Học ngữ pháp tiếng nhật Mina – Bài 2

Học tiếng Nhật cosmos - Học ngữ pháp tiếng nhật Mina Bài 2これは本です。 Đây là quyển sách. (Quyển sách gần người nói ) それは本です。あれは本です。 Kia là quyển sách. ( Quyển sách xa người nói và người nghe)それはわたしの本です。 Kia là quyển sách…

Học ngữ pháp tiếng nhật Mina – Bài 1

Hôm nay chúng ta tiếp tục học ngữ pháp tiếng Nhật giao tiếp với những video mà mình đã chia sẻ cách giảng dạy mà nhiều bạn trẻ theo dõi là học tiếng Nhật cosmos. Học ngữ pháp tiếng nhật Mina - Bài 1わたし は ベトナムじん です。 Tôi là người Việt…