Tag

jlpt

3 kỳ thi năng lực tiếng Nhật

1/Kỳ thi NAT-TEST Giấy tờ cần để đăng ký thi:Chứng minh thư photo(nhìn rõ thông tin) 02 Ảnh 4x6, phông nền trắng, chụp chưa quá 3 tháng Lệ phí thi : 650.000đKỳ thi năng lực tiếng Nhật NAT-TEST là kỳ thi để kiểm tra năng lực…