Tag

kanji

Tổng hợp một nghìn chữ kanji thông dụng nhất

Tổng hợp 1000 chữ kanji được dùng nhiều nhất Dưới đây là 1000 chữ kanji thông dụng nhất nó được sử dụng nhiều trong các bài thi năng lực tiếng Nhật, sách, báo và các bài báo sẽ là tài nguyên tốt nhất để bạn học Kanji Kanji…