Chủ đề

katakana

Kinh nghiệm học bảng chữ cái tiếng Nhật nhanh nhất

Khi học bất cứ ngôn ngữ nào cũng vậy bảng chữ cái là bước khởi đầu quan trọng nhất trong hành trình học ngoại ngữ. Tiếng Nhật cũng vậy bước khởi đầu là phải học bảng chữ cái tiếng Nhật. Tuy nhiên, đây là bước đi đầy khó khăn và thử thách,…