Tag

lịch thi nast-test

Lịch thi nat test 2017

 Kỳ thi NAT-TEST  Kỳ thi NAT-TEST được tổ chức lần đầu tiên tại Nhật Bản và cho đến nay đã tổ chức ở các nước trên thế giới và trong đó có Việt nam.   Kỳ thi NAT-TEST do Ủy ban quản lý quản lý toàn bộ. Kỳ thi NAT-TEST là kỳ thi để kiểm…