Tag

nat-test

Lịch thi nat test 2017

 Kỳ thi NAT-TEST  Kỳ thi NAT-TEST được tổ chức lần đầu tiên tại Nhật Bản và cho đến nay đã tổ chức ở các nước trên thế giới và trong đó có Việt nam.   Kỳ thi NAT-TEST do Ủy ban quản lý quản lý toàn bộ. Kỳ thi NAT-TEST là kỳ thi để kiểm…

3 kỳ thi năng lực tiếng Nhật

1/Kỳ thi NAT-TEST Giấy tờ cần để đăng ký thi:Chứng minh thư photo(nhìn rõ thông tin) 02 Ảnh 4x6, phông nền trắng, chụp chưa quá 3 tháng Lệ phí thi : 650.000đKỳ thi năng lực tiếng Nhật NAT-TEST là kỳ thi để kiểm tra năng lực…