Tag

ngữ pháp tiếng nhật mina

Học ngữ pháp tiếng nhật Mina – Bài 20

Học tiếng Nhật cosmos – Học ngữ pháp tiếng nhật Mina Bài 20NGỮ PHÁP Ngữ pháp bài này là một ngữ pháp cực kì cực kì quan trọng mà nếu không hiểu nó, các bạn sẽ rất khó khăn khi học lên cao và lúng túng trong việc giao tiếp với…

Học ngữ pháp tiếng nhật Mina – Bài 4

Học tiếng Nhật cosmos – Học ngữ pháp tiếng nhật Mina Bài 41. Cách nói giờ, phút:今、 4時 です。Bây giờ là 4 giờ.2. Câu có sử dụng động từ:私は 8時はん から 5時はん まで 働きます。Tôi làm việc từ 8 giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi.…

Học ngữ pháp tiếng nhật Mina – Bài 3

Học tiếng Nhật cosmos – Học ngữ pháp tiếng nhật Mina Bài 3Trợ từchỉ vị trí của sự vật, sự việc :  ここ:chỗ này  そこ:chỗ đó  あそこ:chỗ kia  どこ:ở đâu  Trợ từ chỉ vị trí (mang hàm nghĩa trang trọng, lịch sự) :  こちら:phía này  そちら:phía…

Học ngữ pháp tiếng nhật Mina – Bài 2

Học tiếng Nhật cosmos - Học ngữ pháp tiếng nhật Mina Bài 2これは本です。 Đây là quyển sách. (Quyển sách gần người nói ) それは本です。あれは本です。 Kia là quyển sách. ( Quyển sách xa người nói và người nghe)それはわたしの本です。 Kia là quyển sách…

Học ngữ pháp tiếng nhật Mina – Bài 1

Hôm nay chúng ta tiếp tục học ngữ pháp tiếng Nhật giao tiếp với những video mà mình đã chia sẻ cách giảng dạy mà nhiều bạn trẻ theo dõi là học tiếng Nhật cosmos. Học ngữ pháp tiếng nhật Mina - Bài 1わたし は ベトナムじん です。 Tôi là người Việt…