Tag

núi phú sĩ

Biểu tượng văn hóa Nhật Bản

5 biểu tượng của nền văn hóa Nhật Bản Nhật Bản là một đất nước có nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Khi nhắc đến Nhật Bản người ta sẽ nghĩ ngay đến những những cảnh đẹp như trong tranh như là núi phú sĩ, hoa anh đào... Mỗi…