Tag

quán ăn

HTN giao tiếp theo chủ đề: Nhà hàng, quán ăn

Hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếng nhật giao tiếp với chủ đề: Nhà hàng, quán ănI. Ghi nhớ các từ vựng chỉ tên một số gia vị, dụng cụ  được dùng phổ biến trong bếp ăn 1. 油 あぶら abura:  Dầu 2. 砂糖 さとう satou:  Đường 3. 塩 しお shio: