Tag

tâm thư du học sinh

Tâm thư của người Nhật gửi Việt Nam

Lang thang trên mạng đọc vài trang báo mình đọc được một bài viết mà đang được nhiều bạn trẻ chú ý, share và bình luận khá nhiều. Đó là bài viết có lẽ dành cho tất cả chúng ta, bài viết "Tâm thư của một du học sinh Nhật tại Việt Nam gửi…