Tag

trường nhật ngữ kcp

Đôi nét về trường Nhật ngữ KCP

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ TIẾNG NHẬT TẠI TOKYO Được thành lập vào năm 1983, KCP International được công nhận là một nhà lãnh đạo trong việc giáo dục tiếng Nhật. Nó nổi tiếng với tiếng Nhật và văn hóa ngâm mình ở Tokyo. Trường học, dành cho…