Tag

trường tij

Trường nhật ngữ TIJ

Tổng quan trường học(学校概要) Mục tiêu TIJThông qua việc đào tạo nuôi dưỡng những người có lợi cho xã hội, đóng góp cho cộng đồng quốc tế Giúp đỡ cho học viên mở ra một tương lai tươi sáng Các giảng viên cùng nhau hợp tác để…