Tag

van hoa xep hang o nhat ban

Văn hóa xếp hàng ở Nhật Bản

Đối với nước ta hay nhiều nước khác trên thế giới thì việc xếp hàng nhiều giờ để đến lượt gây nhiều cảm giác khó chịu nhưng đối với Nhật Bản thì lại khác. Nó đã trở thành một văn hóa xếp hàng ở Nhật Bản nó được tuân thủ rất nghiêm túc và họ…