Tag

xin lỗi trong tiếng nhật

xin lỗi trong tiếng Nhật

Cách nói xin lỗi trong tiếng Nhật Người Nhật rất lịch sự vì họ có thể nói xin lỗi gần như mọi lúc mọi nơi và nó như là câu cửa miệng của họ. Vì vậy, trong tiếng Nhật có rất nhiều cách để bạn nói lời xin lỗi, tùy vào mức độ nghiêm trọng của…