Chuyên mục

Hình ảnh

Chia tay học sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 4/2017

 Vâng! Trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cung bậc cảm xúc vui buồn, những tháng ngày học tập chăm chỉ cùng với IT JAPAN, các bạn du học sinh Nhật Bản đã chuẩn bị cho mình đầy đủ hành trang để lên đường... Sắp phải lên đừng đến xứ sở…