duyệt

Video

Học từ vựng tiếng Nhật online – Bài 10

Học tiếng Nhật cosmos – Từ vựng tiếng Nhật – Bài 10第10課:ひとつ:    một cáiふたつ:    hai cáiみっつ:    ba cáiよっつ:    bốn cáiいつつ:    năm cáiむっつ:    sáu cáiななつ:    bảy cáiやっつ:    tám cáiここのつ:    chín cái…

Học tiếng Nhật online bài 1

Lang thang trên mạng tìm hiểu về học tiếng Nhật thì mình thấy học tiếng Nhật Cosmos đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến. Sau đây mình xin chia sẻ những video dạy học tiếng Nhật online của Cosmos nhé: Phát âm tiếng Nhật cơ bản - Bài 1…

Giới thiệu về đất nước và văn hóa Nhật Bản

Đôi nét về Nhật Bản, đất nước và văn hóa Nhật Bản nổi tiếng với một nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc và kết hợp hài hòa giữa cái cũ, cái mới tạo nên một đất nước Nhật Bản mang đậm nét Châu Á. Điều này khiến cho nhiều học sinh -…